Lisse St.-Agathakerk

Lisse St.-Agathakerk

Lisse St.-Agathakerk[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2013/03]  Op zaterdag 15 augustus 1914 werd in de St.-Agathakerk te Lisse (gebouwd in 1902/1903) een nieuw orgel van de firma P.J. Adema & Zonen te Amsterdam in gebruik genomen. Joseph Thissen uit Roermond...
Utrecht St.-Catharinakathedraal koororgel

Utrecht St.-Catharinakathedraal koororgel

Utrecht St.-Catharinakathedraal koororgel[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2013/03]  Op 17 juni 2012 heeft de Utrechtse St.-Catharinakathedraal met een concert door Wouter van Belle, Paul Houdijk en Gerard Beemster een Engels koororgel in gebruik genomen. Het instrument...
Zuidhorn, Hervormde kerk

Zuidhorn, Hervormde kerk

Zuidhorn, Hervormde kerk[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2013/03]  Foto’s: Kees KugelHet orgel in de Hervormde Kerk van Zuidhorn werd gemaakt door de orgelmakers Frans Caspar Schnitger jr. en Heinrich Hermann Freytag in compagnie. Het is gebouwd in de jaren...
Budel, r.-k. parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie

Budel, r.-k. parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie

Budel, r.-k. parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2013/01]  In 1856 verrees in Amsterdam de Adventkerk, bedehuis van de Waalse Gemeente. Ruim vijftig jaar begeleidde een harmonium de gemeentezang.In 1909 zag een orgelcommissie het...
Monnickendam, Grote Kerk

Monnickendam, Grote Kerk

Monnickendam, Grote Kerk[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2013/01]  Tijdens het laatste weekeinde van mei 2011 is in Monnickendam het gerestaureerde Gerstenhauer-orgel (1780) in gebruik genomen.De keuze voor het uitgangspunt is gebaseerd op de historie van het...
Monnickendam, Grote Kerk

Sneek, Martinikerk

Sneek, Martinikerk[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2013/01]  In 1986-1988 werd het Schnitger-orgel (1711) in de Martinkerk vanSneek gerestaureerd. Uitgangspunt bij deze restauratie was de situatievan het orgel zoals die in 1898 door L. van Dam tot stand was...
Monnickendam, Grote Kerk

St .-Nicolaasga, St .-Nicolaaskerk

St .-Nicolaasga, St .-Nicolaaskerk[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2013/01]  In St.-Nicolaasga, door de inwoners St.-Nyk genoemd, is een neogotischekruisbasiliek te vinden die gebouwd is in 1887. Architect wasde Fries Jan Doedes van der Weide. De 61 meter hoge toren is...
Burgwerd Johanneskerk de Evangelist

Burgwerd Johanneskerk de Evangelist

Burgwerd Johanneskerk de Evangelist[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2012/05]  De kerk van Burgwerd stamt waarschijnlijk uit de dertiende eeuw. In de zeventiende eeuw is de kerk geheel ommetseld en voorzien van grotere vensters. Kenmerkend is de gesloten, rechtopgaande...
Beetsterzwaag, Dorpskerk

Beetsterzwaag, Dorpskerk

Beetsterzwaag, Dorpskerk[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2012/05]  De huidige kerk van Beetsterzwaag is gebouwd in 1803-1804 en geplaatst op de fundering van de vorige, middeleeuwse kerk, die in 1803 is afgebroken. Zerken van de oude vloer zijn blijven liggen omdat ze...
Actueel orgelbouwnieuws

Actueel orgelbouwnieuws

Blauwhuis rooms-katholieke St.-Vituskerk[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2012/05]  De rooms-katholieke St.-Vituskerk te Blauwhuis, gebouwd in Rijnlandse romano-gotische stijl naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers, verving in 1870 een kerkgebouw uit 1785 dat te klein was...
H.-Willibrorduskerk te Kloosterburen

H.-Willibrorduskerk te Kloosterburen

H.-Willibrorduskerk te Kloosterburen[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2012/05]  De rooms-katholieke statie in Kloosterburen werd opgericht in 1841 en in het daaropvolgende jaar nam zij haar eerste kerkgebouw in gebruik.In deze kerk plaatste Petrus van Oeckelen in 1846...
Uithuizen Menkemaborg

Uithuizen Menkemaborg

Uithuizen Menkemaborg[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2012/05]  De Menkemaborg is in oorsprong een uit de veertiende eeuw daterend huis, een zogenaamd ‘steenhuis’, dat in de loop der tijd vergroot is. Over de familie Menkema is weinig bekend. In het begin van de...
Enkhuizen, Westerkerk

Enkhuizen, Westerkerk

Enkhuizen, Westerkerk[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2012/04]  Foto rechts: Gert EikelboomIn 1549 vervaardigde Hendrik Niehoff het orgel van de Westerkerk in Enkhuizen. Zijn auteurschap wordt niet (meer) ondersteund door bronnen en berust geheel op de grote...
xDiessen, r.-k. parochiekerk H. Willibrordus

xDiessen, r.-k. parochiekerk H. Willibrordus

Diessen, r.-k. parochiekerk H. Willibrordus[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2012/04]  Foto’s: Cees van der PoelBernard Petrus van Hirtum (1792–1875) maakte in 1859 een orgel voor de Willibrorduskerk van Diessen, voor zover bekend het laatste in zijn oeuvre. Al in...
Groningen, Universitair Medisch Centrum

Groningen, Universitair Medisch Centrum

Groningen, Universitair Medisch Centrum[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2012/02]  Sinds september van 2011 staat er in de kerkzaal van het Universitair Medisch Centrum te Groningen een orgel van Gray & Davison uit 1872. Het instrument werd gerestaureerd door...
Wassenaar, Goede Herderkerk

Wassenaar, Goede Herderkerk

Wassenaar, Goede Herderkerk[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2012/02]  Voor zover bekend heeft de Goede Herderkerk het de eerste tien jaar na zijn totstandkoming zonder orgel moeten stellen. Waarschijnlijk behielp men zich, zoals vaak in die tijd in een pas gebouwde...
Grijpskerk, Hervormde kerk

Grijpskerk, Hervormde kerk

Grijpskerk, Hervormde kerk[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2012/03]  Foto’s: Stef Tuinstra   De Hervormde Kerk te Grijpskerk is gebouwd tussen 1607 en 1612.Uit die tijd dateert ook de huidige kansel. Het huidige orgel is gebouwd door de gebroeders Luitjen Jacob...
Mensingeweer, Hervormde kerk

Mensingeweer, Hervormde kerk

Mensingeweer, Hervormde kerk[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2012/03]  Foto’s: Stef Tuinstra Het Arp Schnitger-orgel van Mensingeweer is oorspronkelijk gebouwd voor de Hervormde Kerk van Pieterburen, waar het eind 1698 of begin 1699 is opgeleverd. Het nog...
Meppel, Kruiskerk

Meppel, Kruiskerk

Meppel, Kruiskerk[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2012/02]  Foto’s: Jan Smelik In 1958 nam de Gereformeerde Kerk van Meppel een tweede kerkgebouw in gebruik, de Nieuwe Kerk. Vijf jaar later werd in dit gebouw (een ontwerp van architect B.W. Plooy) een...
Monnickendam, Grote Kerk

Wehe-den Hoorn, parochiekerk H. Bonifatius

Wehe-den Hoorn, parochiekerk H. Bonifatius[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2012/02]  In 1788 maakte Johannes Mitterreither een orgel voor het Rooms-Katholieke Maagdenhuis in Amsterdam. Het had volgens het bewaarde bestek de volgende dispositie:Onderklavier...