Zoeken

Zoeken op de website van Het ORGEL

Zoeken in de verzameling ‘weblinks’


Er worden maximaal 250 zoekresultaten getoond. Gebruik eventueel meer zoektermen.

Zoeken naar artikelen in diverse orgeltijdschriften

Overzicht geïndexeerde Tijdschriften

Verenigingsuitgaven KVOK

Het Orgel: 1886  tot heden Verschijnt sinds 1886 en is het oudste orgeltijdschrift van Europa.
Werd uitgegeven door de NOV en de KNOV ((Koninklijke) Nederlandse Organisten Vereniging). Sinds 2009 uitgegeven vanuit de KVOK.
In de bibliotheek van de Universiteit Utrecht zijn de meeste jaargangen vanaf 1886 te raadplegen.
Muziek en Liturgie / Organist en Eredienst 1936-heden
(met wat lacunes)
Dit tijdschrift en zijn voorganger Organist en Eredienst werden voor de fusie tussen de GOV en de KNOV uitgegeven door de GOV (Gereformeerde Organisten Vereniging). Sinds 2009 is het een uitgave van de KVOK.
NotaBene / De Orgelkrant 1997 tot heden Notabene (2007-heden)  en zijn voorganger De Orgelkrant (1997-2007) werden uitgegeven door de KNOV. Sinds 2009 een uitgave van de KVOK.

Andere tijdschriften

De orgelvriend 1974 – heden Uitgave 11x per jaar door het Boekencentrum. Website: www.orgelvriend.nl
(jaargangen 1977-1978 en 1992-1993 ontbreken, verder enkele ontbrekende losse nummers)
     
Orgeldienst /
Eredienst
1975-1976 en 1980 -1984-1995
1997-2009
Verenigingsblad van de VGK (Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten, sinds 2004: Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici). Missende nummers in de betrokken periodes
     
Kerk & Muziek 1975 – 2015 Verenigingsblad van de VOGG (Vereniging van Organisten der Gereformeerde Gemeenten)
     
De Mixtuur Compleet Uitgave van Gerard Verloop uit Schagen. Gestart in 1970 en beëindigd in 1996
     
Eredienstvaardig/
Laetare
1984 t/m 2013 Dit blad wordt uitgegeven door het Boekencentrum. Tot 2013 Eredienstvaardig, daarna Laetare. Website: http://www.tijdschriftlaetare.nl
     
Timbres Compleet Uitgave 2x per jaar door het Orgelpark met artikelen en programma voor het betreffende halfjaar. Beëindigd in 2018.
     
NOFiteiten fragmentarisch Tijdschrift van de Nederlandse Orgel Federatie (NOF) Vereniging voor het behoud van theaterorgels. 1981, 1982, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 (Jaargangen niet compleet)
     
Stichting tot Behoud van het Ned. Orgel 1974 – 2015 Publicaties van deze Stichting. Enkele missende nummers
     
Het Orgelblad 1967-1973 Het Orgelblad werd uitgegeven door de Stichting Orgelcentrum van 1958 – 1973
     
Friese Orgelkrant 2002-heden Jaarlijks uitgeggeven door Organum Frisicum
     
Groninger Orgelagenda 2000-heden  Jaarlijks uit gegeven door Stichting Groningen Orgelland  (2001 mist)
     
Brabantse Orgelkrant 2008-2017 Jaarlijks vanaf 2008  uitgegeven door de Brabantse Orgelfederatie
     
Ars Organi 1962-heden Dit tijdschrift verschijnt sinds 1952 en wordt uitgegeven door de Gesellschaft der Orgelfreunde (GdO) Verschijnt 4x per jaar. Website: www.gdo.de
     
Orgel International 1998 t/m 2002 compleet Verschijnt vanaf 1997 Werd 2 maandelijks uitgegeven door Schott. In 2003 samengevoegd met Journal für die Orgel
     
Journal für die Orgel 1998-heden Wordt tweemaandelijks uitgegeven door Schott. In 2003 samengevoegd met Orgel International
     
Die Hausorgel compleet Dit tijdschrift verschijnt sinds 1991 en wordt uitgegeven door de Arbeitskreis Hausorgel van de  Gesellschaft der Orgelfreunde (GdO) Er wordt gewerkt aan de vervolg-jaargangen
     
Acta Organologica 1967-heden Deze boekuitgaven verschijnen onregelmatig sinds 1967 en worden uitgegeven door de Gesellschaft der orgelfreunde (GdO). Website: www.gdo.de
     
     
Organists’ Review 1998/2013 De jaargangen van 1998-2013 zijn geïndexeerd. 1996/1997 is in bewerking
     
IAO News / IAO Piping the news 1998/2005 Mededelingenblad van de IAO )Incorporated Association of Organists’
     
Art of the Organ 1971-1972 Amerikaans tijdschrift dat na 2 jaargangen werd opgeheven
     
The Tracker (nieuw) 1956-1988 Amerikaans tijdschrift van de OHS (Organ Historical Society)

Abonnee worden?

Vul dan het formulier in op KVOK.NL

KVOK

Lees meer over de KVOK op KVOK.NL

Muziek en liturgie

Lees meer op MUZIEKENLITURGIE.NL