Franssen-orgel in de R.-K. Kerk Sint-Jans Onthoofding in Liempde

door Rogér van Dijk | Het ORGEL | Jaargang 111 | (2015) | Nummer 3

 

Rogér van Dijk Het Franssen-orgel in de R.-K. Kerk Sint-Jans Onthoofding in Liempde
Het ORGEL 111 (2015), nr. 3, 24-33 [samenvatting]

Op zondag 14 december 2014 is het Franssen-orgel in de parochiekerk van St.-Jans Onthoofding in Liempde na een restauratie weer in gebruik genomen. Deze (gedeeltelijke) restauratie werd uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw uit Heythuysen. Namens de Katholieke Klokken- en Orgelraad adviseerde Rogér van Dijk; Wim Diepenhorst was namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij het project betrokken. Rogér van Dijk gaat in artikel in op de geschiedenis en restauratie van het instrument.
Het instrument werd vermoedelijk in 1876 opgeleverd. Het werd in 1915/1916 en in 1941 vernieuwd. In 2010 werd een restauratieplan geschreven. Aanvankelijk werden twee opties voor de restauratie uitgewerkt: 1) reconstructie van de toestand 1876 met behoud van de in 1915 toegevoegde registers en 2) restauratie van het orgel in de aangetroffen toestand.
Vanwege de financiële mogelijkheden van de parochie en de onzekere kerkelijke toekomst op langere termijn werd gekozen voor een sobere versie van het tweede plan.

PDF van het contract met Franssen

Foto’s: Orgelmakerij Verschueren