In het recente nummer

door Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 120 |(2024) |Nummer 4

Het julinummer 2024 opent met de slotaflevering van de serie ‘Orgelspel in de protestantse kerkdienst in de periode 1938 en 1960’. In dit deel schrijft Jan Smelik over voor-, tussen- en naspelen. In de wederopbouwjaren bestond er een sterk voorkeur voor polyfone voorspelen. Ook werd er druk gediscussieerd over eenheid van stijl van voorspel en zetting, over de lengte van de voorspelen, het wel of geen gebruikmaken van tussen- en naspelen.
Weinigen zullen het Haarlemse Müller-orgel zo goed en lang kennen als Jos van der Kooy. In zijn column vertelt hij waarom het instrument hem blijft inspireren.
Auke H. Vlagsma dook in de bewogen geschiedenis van het Moreau-orgel in de Sint-Jan van Gouda. Er is in de loop der eeuwen veel aan het instrument gewijzigd. Reden daarvoor was dat Nederlandse organisten de dispositie, en orgelmakers de constructie en uitvoering niet altijd konden waarderen.
Precies honderd jaar geleden werd ‘The Busy Drone’ gebouwd voor een danscafé ergens in België. Hans Fidom schrijft over dit draaiorgel dat in gekortwiekte vorm en met heel andere kleuren in het Orgelpark staat.
Nederland is niet het enige land waar het aantal orgelleerlingen zorgwekkend daalt: ook in Vlaanderen heeft men ermee te maken. Of misschien moeten we zeggen: had men ermee te maken, want onze zuiderburen hebben een succesvolle strategie gevonden om kinderen met het orgel in aanraking te brengen. Peter Ouwerkerk toog naar Vlaanderen om met Bart Wuilmus te spreken over hoe men dat voor elkaar gekregen heeft, en of de strategie ook in Nederland bruikbaar is. Niet-abonnees kunnen dit belangwekkende artikel in zijn geheel lezen via de onderstaande preview (klik op ‘Neem een kijkje in het nummer’), en zich daarna uiteraard aanmelden als abonnee via secretaris@kvok.nl.
In de tweede aflevering van de serie ‘Websites voor orgelonderzoek’ brengt Geert Jan Pottjewijd bekende en minder bekende internetsites uit Nederland onder de aandacht.
In de rubriek Orgelbouwnieuws bericht Gerrit Hoving over afgeronde project in Borgloon (B) (Sint-Odulfuskerk), Groningen (Martinikerk, Picard-orgel), Meppel (De Samenstroom, voorheen Oude Kerk) en Rotterdam (H.H. Laurentius- en Elisabethkathedraal).
Victor Timmer bespreekt het boek Arp Schnitger – redivivus. Beiträge zu Leben und Werk. Festschrift für Harald Vogel zum 80. Geburtstag
In ‘Vers van de pers’ wordt een flink aantal nieuwe uitgaven (boeken, bladmuziek, cd’s) aangekondigd.
Het nummer sluit af met afleving 4 van de serie ‘Franse orgelfronten 1580-1630’ van Auke H. Vlagsma. Ditmaal over het orgelfront (1623) in de abdij Notre Dame-de-l’Epine in Evron.