Orgelspel in de protestantse kerkdienst in de periode 1938-1960 Deel 3: Het begeleiden van gemeentezang (2)

door Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 120 |(2024) |Nummer 3

De vorige aflevering (januarinummer 2024) over gemeentezangbegeleiding handelde over de overgang van een praktijk, waarin het verklanken van de liedtekst in gemeentezangbegeleiding centraal stond, naar de praktijk waarin de goede uitvoering van gerestaureerde melodieën alle aandacht kreeg. In deze aflevering behandelt de auteur de zoektocht naar nieuwe vormen om de gemeentezang te begeleiden. Eveneens wordt ingegaan op de relatie tussen orgelklank en de kerkzang, zoals men die in de wederopbouwjaren zag.

Afbeeldingen