“Je zuidelijke aard verloochen je nooit”. In gesprek met orgelmaker Frans Vermeulen

door Frans Jespers | Het ORGEL | Jaargang 120 | (2024) | Nummer 3

Frans Vermeulen (81), telg uit een eeuwenoud geslacht van orgelmakers in Weert, kijkt met voldoening terug op een lange en bewogen loopbaan. Hij kan bogen op een hele reeks orgels die hij bouwde of restaureerde, tussen 1964 en 2020. Daarbij kreeg hij te maken met vele adviseurs. Met zijn werk verwierf hij een goede reputatie die hem in steeds wijdere kring opdrachten opleverde. Toch zag hij zich uiteindelijk genoodzaakt om het familiebedrijf uit handen te geven. Hij beschouwt zichzelf als een echte zuidelijke orgelmaker. In het gesprek komen allerlei orgels aan de orde die in de werklijst terug te vinden zijn.

Werkenlijst Frans Vermeulen

Afbeeldingen