In memoriam Han Reil (1939-2024)

door Maarten Seijbel |Het ORGEL |Jaargang 120 |(2024) |Nummer 3

Op zondag 4 februari overleed op 84-jarige leeftijd de orgelbouwer Han Reil. Toen vader Johann Reil in 1960 onverwachts overleed, zat Han in het eindexamenjaar van de HTS. Toch nam hij samen met zijn broer Albert het orgelbouwbedrijf over, aanvankelijk met hulp van hun moeder. Han studeerde een aantal maanden bij de Zwitserse orgelmaker Kuhn. Terug in Nederland ging hij zich binnen het bedrijf voornamelijk bezighouden met intonatie.
Contacten met Klaas Bolt leidde ertoe dat het bedrijf zich ging oriënteren op de Duitse en Nederlandse orgelbouw van de zestiende tot de achttiende eeuw.
In 2001 droegen de broers de leiding over aan Hans Reil, zoon van Han. Albert overleed in december van dat jaar. Han bleef werkzaamheden in het bedrijf verrichten, en vierde in 2020 zijn zestigjarig jubileum als orgelmaker. In zijn geboorte- en woonplaats Heerde, waar het orgelbouwbedrijf al sinds 1937 gevestigd is, was Han Reil 24 jaar raadslid namens het CDA.