In het recente nummer

door Jan Smelik |Foto's: Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 120 |(2024) |Nummer 3

Het meinummer van 2024 opent met de derde aflevering uit de serie ‘Orgelspel in de protestantse kerkdienst in de periode 1938-1960’ van Jan Smelik. Dit deel handelt over de zoektocht tijdens de wederopbouwjaren naar nieuwe vormen om de gemeentezang te begeleiden. Er wordt ook ingegaan op de relatie tussen de klank van het orgel en de kerkzang, zoals men die tijdens de Wederopbouw zag.
Jos van der Kooy schrijft in zijn column ‘Ruimzinnig interpreteren’ over zijn omgang met orgelrepertoire dat hij jaren geleden voor het laatst heeft gespeeld en nu weer ‘ophaalt’. De hernieuwde kennismaking met deze orgelwerken biedt kansen voor hernieuwde interpretaties.
Frans Jespers interviewde Frans Vermeulen (81), telg uit een eeuwenoud geslacht van orgelmakers in Weert, die kan bogen op een hele reeks orgels die hij tussen 1964 en 2020 bouwde of restaureerde.
De rubriek Orgelpark is gewijd aan de relatie tussen digitale technologie en historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijken. Het betreft een onderwerp van het Internationaal Orgelpark Symposium, dat op 6, 7 en 8 juni gehouden wordt.
Op 11 september 2022 is het herstelde en uitgebreide orgel van de St.-Bonifatiuskerk te Leeuwarden in gebruik genomen. Ton van Eck, die adviseur was bij dit project, beschrijft kort de voorgeschiedenis, waarna hij uitgebreider ingaat op de totstandkoming van het huidige orgel en de technische aanleg. Gerrit Hoving en Natascha Reich bezochten het instrument en geven hun ervaringen bij het beluisteren en bespelen van het instrument.
Maarten Seijbel gedenkt Han Reil die op 4 februari 2024 overleed. Paul Peeters en René Verwer hebben een herdenkingsartikel geschreven naar aanleiding van het overlijden van Hans Brink op 1 maart jongstleden.
De rubriek orgelbouwnieuws is verzorgd door Wietse Ouwejan, en bevat berichten over de orgelprojecten in Arnemuiden (Eben-Haëzerkerk), Oost-Souburg (Kerk), Varsseveld (Laurentiuskerk) en Vrouwenparochie (Bordanakerk).
Naar aanleiding van het themanummer ‘improvisatie’ stuurde Gerben Mourik een uitvoerige reactie: ‘Grip op improvisatie en ‘‘Haarlem 2022’’. Sietze de Vries schreef een ingezonden naar aanleiding van het artikel ‘Welke stemming voor het Schnitger-orgel in Zwolle?’ van Léon Berben en Koos van de Linde uit het januarinummer. De schrijvers reageren daar weer op.
Het nummer wordt afgesloten met deel 3 van de serie ‘Franse orgelfronten 1580-1630’ van Auke H. Vlagsma