Impressie na de restauratie van het Adema-orgel in de St.-Bonifatiuskerk van Leeuwarden

door Gerrit Hoving & Natascha Reich | Het ORGEL | Jaargang 120 | (2024) | Nummer 3

Interieur van het Groot Orgel; rechtsonder vooraan de Cornet; rechts op de achtergrond de grotere labiaalpijpen van de grondstemmen; achter het front de grondstemmenlade. Foto: Ton van Eck

Gerrit Hoving en Natascha Reich bezochten het Adema-orgel in de St.-Bonifatiuskerk van Leeuwarden. Ze geven een impressie van het orgel, waarbij zij het instrument in een bredere context belichten. Ze concluderen dat de klank van dit orgel een individuele persoonlijkheid heeft, die niet in een stilistisch hokje te plaatsen valt. Het orgel behoort niet zozeer tot een bepaald type, maar kenmerkt zich juist door zijn eigenheid. Het is geen replica van een Cavaillé-Coll orgel, en Franse standaardregistraties worden niet zonder meer omarmd door dit instrument. De organist zal daarom een zoektocht moeten aangaan om tot een goede match tussen de uit te voeren muziek en de daarvoor optimale registraties te komen.

Afbeeldingen