Improviseren op orgel – over verbinden en open staan, vormgeven en handelen

door Jean-Pierre Leguay | Foto's: Chr. Appelsved / unsplash | Het ORGEL | Jaargang 120 | (2024) | Nummer 2

Jean-Pierre Leguay benadrukt dat improvisatie een kunst van het doen is, vergelijkbaar met hoe een kind leert lopen door het gewoon te doen. Het artikel benadrukt het belang van openheid, verbeeldingskracht en het vermogen om te evalueren en plannen tijdens het improviseren. Leguay bespreekt ook de relatie tussen componeren en improviseren, waarbij hij opmerkt dat hoewel beide overlappen, improvisatie unieke uitdagingen met zich meebrengt. Het artikel bespreekt ook het gebruik van het geheugen bij improvisatie, waarbij verschillende vormen van geheugen, zoals auditief en motorisch geheugen, een rol spelen.
Leguay gaat verder in op het gebruik van het orgel en benadrukt dat het niet alleen een eenvoudige uitlaatklep is, maar instructie, studie en actief luisteren vereist. Hij deelt zijn visie op het gebruik van registraties op het orgel en waarschuwt tegen het gemakzuchtig vertrouwen op automatismen, wat de verbeelding kan beperken.
Het artikel behandelt ook improvisatieconcoursen en bepleit een breder scala aan opdrachten en stijlen om de vaardigheden van de deelnemers te testen. Ten slotte bespreekt Leguay de opkomst van collectieve improvisatie en het belang van het delen van initiatieven en verantwoordelijkheden, en benadrukt dat improvisatie een voortdurende ontdekkingsreis is die verbonden is met het moment, het zelf en de wereld van klanken.