Orgelspel in de protestantse kerkdienst in de periode 1938-1960 Deel 1: Het zelfstandig orgelspel in en rond de kerkdienst

door Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 119 |(2023) |Nummer 6

In 2019/2020 schreef de auteur in Het Orgel een serie artikelen over het orgelgebruik in de protestantse kerkdienst tussen 1886 en 1938. In dit nummer start hij een vervolg op deze serie: het orgelspel in de protestantse kerkdienst in de periode van de wederopbouw. In deze eerste aflevering schets hij eerst de kerkzangpraktijk voor zover die relevant is voor de liturgische orgelpraktijk. Vervolgens wordt in het artikel geschreven over het zelfstandig orgelspel in en rond de kerkdiensten (orgelspel voor en na de dienst, tijdens de collecte en na de preek).

Afbeeldingen