De muzikantenfamilie Hauff. Deel 2: De nazaten van Wilhelm Gottlieb – Dirk Luijmes

door Dirk Luijmes | Het ORGEL | Jaargang 119 | (2023) | Nummer 3

Het eerste artikel over de muzikantenfamilie Hauff handelde over vader Wilhelm Gottlieb Hauff en hoe hij rond 1800 zijn stempel drukte op het Gelderse muziekleven. Twee van zijn kinderen, Ferdinand en Wilhelm Gottlieb (junior), zouden min of meer in zijn voetspoor treden. Dit artikel gaat over het wel en wee van deze muzikale broers. Ook komt een andere muzikale spruit uit de familie ter sprake: Wilhelm Reinier. Een eeuw nadat zijn grootvader organist was van de Nijmeegse Stevenskerk, zou deze kleinzoon een gooi doen naar dezelfde functie. Een kijkje in het leven van Wilhelm Gottliebs nazaten levert en passant gevarieerde informatie over het orgelspel en de kerkmuziek in de negentiende eeuw in Nederland.

Afbeeldingen