Nederlandse betrekkingen van Ludwig König

door Frans Jespers |Foto's: Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 119 |(2023) |Nummer 2

Handtekening van Ludwig König onder het contract betreffende het orgel in Bergisch Gladbach uit 1778

Bij de voorbereidingen voor een restauratie van het orgel van de Stevenskerk in Nijmegen wordt de vraag naar de Nederlandse betrekkingen van Ludwig König actueel. De Keulse meester heeft niet alleen op verschillende plaatsen in Nederland nieuwe orgels gebouwd, maar zou zelfs leerling van Christian Müller zijn geweest. Al is dit laatste onwaarschijnlijk, toch kan worden aangetoond dat König enige tijd in Nederland heeft verbleven en de Nederlandse taal goed beheerste. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van Königs werkzaamheden in Nederland.

Afbeeldingen