“Het is een bepaalde sfeer waar je in zit” Interview met intonateur Henk Braad

door Bert den Hertog | Foto's: Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 119 | (2023) | Nummer 1

In het uiterste noordelijke puntje van de provincie Overijssel, vlakbij bij de provinciegrenzen met Friesland en Drenthe, bevindt zich een voormalige boerderij die het eigendom is van Henk Braad en zijn vrouw Marijke. In het achterste gedeelte is nu een indrukwekkende collectie van ruim zeventig harmoniums gevestigd. In het middelste gedeelte is een galerie te vinden met veelal realistisch werk met natuurlandschappen, geschilderd door Marijke, die decennialang bij Staatsbosbeheer in dienst is geweest. Betreedt men dit gedeelte, dan valt het bijzondere metselwerk met romaanse bogen op. Dat is ook het werk van Henk en Marijke, die deze boerderij zelf hebben gerestaureerd en verbouwd. Die bogen lijken een stilistisch wezensvreemd element, maar door uitgekiende materiaalkeuze en losse ruimtelijke aansluitingen, waarbij niet alle sporen van het boerderijverleden zijn weggewist, is er toch sprake van een harmonieus geheel. Het idee voor deze bogen werd opgedaan tijdens een bezoek aan Italië. Het kenmerkt de blik van Braad: een onbevangenheid om alles wat er te zien en te horen is op een ontspannen manier met elkaar in verbinding te brengen. Wie is Henk Braad: intonateur, organist, verzamelaar? Daarover gaat dit artikel.

Afbeeldingen