In het recente nummer

door Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 118 |(2022) |Nummer 6

Het novembernummer 2022 opent met een artikel van Jan Smelik in het kader van de herdenking dat César Franck op 10 december 200 jaar geleden geboren werd. Het artikel gaat over de introductie en ontvangst van Francks orgelwerken in Nederland, vooral aan de hand van wat daarover eind 19de, begin 20ste eeuw in Het Orgel geschreven is.

Jos van der Kooy schreef een column onder de titel ‘Franck & Reger – zij die geloven haasten niet’. Inderdaad, het gaat onder meer over tempi.

Op 17 oktober 2022 was het een eeuw geleden dat de kerkmusicus Dolf Hendrikse werd geboren. Hij was een van de wederopbouwpioniers wat orgelbouw en kerkmuziek betreft. Mieke Breij gaat uitgebreid in op het leven en werk van deze intrigerende kerkmusicus.

Het Orgelpark in Amsterdam organiseert veel interessante concerten en andere activiteiten. In dit nummer start een nieuwe rubriek met achtergrondartikeltjes bij Orgelpark-evenementen. De eerste aflevering, geschreven door Hans Fidom, gaat over Éliane Radigue’s Occam XXV.

Marcel Dupré is vaak bekritiseerd en van zijn grote orgeloeuvre wordt slechts een klein deel gespeeld. Ben van Oosten hoopt op een beter begrip en een grotere waardering voor deze laatste belangrijke vertegenwoordiger van het Frans-symfonische tijdperk. Als bijdrage daaraan schreef hij een meerdelig artikel voor Het Orgel over Dupré, waarvan het eerste deel in het novembernummer staat.

Stef Tuinstra bezocht de International Martini Organ Competition Groningen, die van 1 t/m 6 augustus 2022 plaatsvond. Zijn verslag loopt uit op een aantal interessante vragen die hij stelt bij de huidige uitvoeringspraktijk van ‘oude muziek’.

Op 29 augustus jongstleden overleed Elly Kooiman. Dick van Dijk schreef een In memoriam. Sietze de Vries deed dat naar aanleiding van het overlijden van Bernhardt Edskes die op 21 september overleed.

Albert Clement bespreekt een omvangrijk boekwerk over preken die in de periode 1600-1800 Europa gehouden werden bij de inwijding van orgels.

De afgelopen jaargang stond in de rubriek ‘Achterplaat’ steeds een object centraal uit het Nationaal Orgelmuseum. Als laatste object is het borstbeeld van Richard Hol gekozen. Jan Smelik gaat naar aanleiding van deze buste in op de orgelactiviteiten van Hol.

Neem een kijkje in het nummer: