Dolf Hendrikse (1922-1963). Bij de honderdste geboortedag van een wederopbouwpionier

door Mieke Breij |Het ORGEL |Jaargang 118 |(2022) |Nummer 6

Dolf Hendrikse. Foto archief fam. Hendrilkse

Op 17 oktober 2022 was het een eeuw geleden dat de kerkmusicus Dolf Hendrikse in Amsterdam werd geboren. Wie was Dolf Hendrikse? De generatie die nog getuige is geweest van zijn leven en werk, is bijna uitgestorven. Dit artikel, waarin ook mondelinge informatie uit deze generatie is verwerkt, gaat nader in op de kerkmuzikale idealen van Dolf Hendrikse en hoe hij die als lid van de Hervormde Orgelcommissie en als kerkmusicus in de praktijk bracht. Voor de historiografie van de naoorlogse protestantse kerkmuziek en de orgelbouw in Nederland is kennisname van zijn werkzaamheden van belang.

Afbeeldingen