César Franck in Het Orgel. De introductie en receptie van Francks orgelwerken in Nederland

door Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 118 | (2022) | Nummer 6

Op 10 december aanstaande is het tweehonderd jaar geleden dat César Franck in Luik (B) geboren werd. Toen hij op zaterdag 8 november 1890 in Parijs overleed, was het tijdschrift Het Orgel vier jaar en zeven maanden oud. Je zou verwachten dat de dood van de befaamde Parijse organist en componist dan ook wel herdacht zal zijn in dit blad. Niet dus, noch in het novembernummer noch in daaropvolgende nummers werd er een letter aan gewijd. Francks naam werd voor het eerst genoemd in het aprilnummer van 1893.

In dit artikel onderzoekt de auteur ik in hoeverre er na 1893 in Het Orgel aandacht was voor Franck. Hoe werd er over hem geschreven? Welke bijdrage heeft Het Orgel geleverd aan de bekendheid en erkenning van Franck als componist van orgelwerken?

Tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog zijn er Nederlandstalige monografieën over Franck verschenen. Daaruit kan geconcludeerd worden dat vanaf die tijd Francks naam als vermaard componist volop gevestigd was. Vandaar dat dit artikel de periode behandelt tot en met 1940. het jaar waarin de vijftigste sterfdag van “le brave père Franck” herdacht werd.

Afbeeldingen