Het Internationaal Improvisatieconcours Haarlem 2022

door Hayo Boerema |Foto's: Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 118 |(2022) |Nummer 5

Finalisten David Kiefer, Harmen Trimp en Wouter van der Wilt

Na een light-editie van het festival in 2021 – uitgesteld omdat in 2020 corona de wereld in haar greep hield – was het dit jaar weer tijd voor een ‘totaalversie’ van het Internationale Orgelfestival Haarlem. Hoofdonderdeel van het festival is het improvisatieconcours, dat dit jaar voor de 54e maal plaatsvond. Gedenkwaardig dus, vanwege het post-coronagevoel, maar ook vanwege de uitslag, want de jury besloot geen eerste prijswinnaar uit te roepen.De publieksprijs werd wel uitgereikt en ging naar Harmen Trimp. In het artikel worden niet alleen de drie ronden beschreven, maar geeft de auteur eveneens een evaluatie van het concours en de jury-uitslag.