Which audiences for the organ in the 21st century? Symposium ECHO in het Orgelpark te Amsterdam, 26 en 27 maart 2022

door Peter Ouwerkerk | Het ORGEL | Jaargang 118 | (2022) | Nummer 4

In het Orgelpark van Amsterdam vond op 26 en 27 maart 2022 een symposium van de European Cities of Historical Organs (ECHO). Centraal stond de vraag welk publiek er in de 21ste eeuw er zal zijn voor het orgel. De organisatie en presentatie was in handen van Bernard Foccroulle, de vice-voorzitter van ECHO, en Hans Fidom, als wetenschapper verbonden aan het Amsterdamse orgelhuis.

De zoektocht naar nieuw orgelpubliek verliep langs twee routes. Enerzijds werd onderzocht hoe eenentwintigse-eeuws publiek überhaupt nog te interesseren is voor klassieke muziek, en orgelmuziek in het bijzonder; anderzijds hoe de aanwas van jonge organisten (die immers later ook het nieuwe publiek zullen gaan vormen) kan worden gestimuleerd.

Bernard Foccroulle stelde dat het hem niet zozeer ging om het werven van ‘meer van hetzelfde’ publiek, maar om het vinden van echt nieuwe doelgroepen. Voor welk publiek organiseren we onze concerten en festivals? Welke bevolkingsgroepen ontbreken in ons publiek, sprekend over de wenselijkheid van ‘diversiteit’? Representeert het bestaande orgelpubliek wel de bevolking in de wijk, de stad, de regio? En hoe is dat bij operahuizen, of symfonieorkesten?

Om deze redenen waren juist vooral sprekers van buiten de orgel­wereld uitgenodigd.

Afbeeldingen