In memoriam Jan Welmers

door Jan Hage | Foto's: Fred Schuurhof | Het ORGEL | Jaargang 118 | (2022) | Nummer 3

Jan Welmers

Op maandag 7 maart jongstleden overleed Jan Welmers in zijn woonplaats Bunnik. Robuust en levenslustig als hij was, verloor hij uiteindelijk toch het gevecht tegen een ziekte die vorig jaar was geconstateerd. De begrafenis vond plaats op 14 maart, voorafgegaan door een afscheidsbijeenkomst in de Utrechtse Nicolaïkerk waarin door hem gekozen teksten en muziek klonken en waaraan bevriende oud-leerlingen hun medewerking verleenden. In hem verliest de orgelwereld een markante persoonlijkheid, docent, organist en een van de belangrijkste componisten van orgelmuziek die Nederland voortbracht, iemand van werkelijk internationale allure.