De orgelmakers Jacobus François en Johannes Jacobus Moreau

door Auke H. Vlagsma | Het ORGEL | Jaargang 118 | (2022) | Nummer 2

Gouda, St.-Jan, Moreau-orgel. Foto: Jan Smelik

Hoewel Jacobus François Moreau wel in Holland woonde en werkte, heeft Auke H. Vlagsma bij zijn promotiestudie Het ‘‘Hollandse” orgel in de periode van 1670 tot 1730 (Alphen aan den Rijn 1992) geen aandacht aan zijn werk besteed. Alleen het ontwerp van de kassen van zijn orgel in de Goudse St.-Janskerk had hij daar besproken. Omdat Vlagsma wel nieuwsgierig was naar zijn afkomst, heeft hij bij het onderzoek in de archieven wel gegevens genoteerd die hij van Moreau’s werkzaamheden vond. De afgelopen decennia is er ook steeds meer bekend geworden door de restauratie van enige Moreau-orgels maar ook over de orgels van de Vlaamse orgelmakers De La Haije. Een belangrijk gegeven is dat Jacobus François Moreau deel uitmaakte van de familie De La Haije. Ook was van deze orgelmakers nog maar weinig gepubliceerd. Daarom deed de auteur nader onderzoek om een goed beeld te krijgen van hun werk. Over hun persoonlijke omstandigheden was het nodige bekend, maar tot op heden was er geen complete werkenlijst. Dit artikel biedt voor het eerst deze (chronologische) werkenlijst, waarbij tevens informatie gegeven wordt over de uitgevoerde werkzaamheden.

Contracten en bestekken m.b.t. orgels van Moreau

Pijpinscripties Moreau

Afbeeldingen