In het recente nummer

door Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 118 |(2022) |Nummer 1

De 118ste jaargang opent met het tweede artikel van het tweeluik ‘Ontwikkelingen in de bouwstijl van de orgelmakers Smits’. Frans Jespers beschrijft hierin hoe de generaties Smits vasthielden aan de stijl van Frans Smits I. Tevens trekt hij conclusies over hun bouwstijl en onze omgang daarmee.
In januari beginnen veel organisten na te denken over het komende concertseizoen. In zijn column deelt Jos van der Kooy hierover een aantal ideeën en adviezen.
De Franse diplomaat Charles-Marie Philbert was nauw betrokken bij de aankoop van het Cavaillé-Coll-orgel voor het Paleis voor Volksvlijt (1875) te Amsterdam. Hij schreef twee publicaties over dit orgel: een Nederlandstalige brochure en een Frans boek. Victor Timmer en Ton van Eck, die eerder al intensief met Philbert bezighielden, beschrijven de opzet, samenstelling en ontvangst van deze twee publicaties.
Op het orgel uit voormalige Paleis voor de Volksvlijt vonden ook orgelconcoursen plaats. In de rubriek ‘Een eeuw geleden’ kunt u een bericht uit Het Orgel van januari 1922 lezen, waarin de toenmalige hoofdredacteur over het concours van 23 maart 1876 in het Paleis schrijft.
In het slotdeel van de artikelenserie over de Litouwse orgelbouwgeschiedenis schrijft Girenas Povilionis over Nicolaus Jantzon, die na het overlijden van Gerhardt Arendt Zelle (zie deel 1) de orgelbouw in Litouwen consolideerde en tot bloei bracht.
Op 18 november 2021 overleed Bert Lassing uit Culemborg. Hij wordt herdacht in het artikel van Henk Kerssen.
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw heerst onder organisten de opvatting dat non-legatospel de norm is. Reitze Smits plaatst hier aan de hand van diverse voorbeelden en bronnen belangrijke kanttekeningen bij in zijn artikel ‘Overlegato’.
Menno van Delft bespreekt de Sweelinck-monografie die Pieter Dirksen vorig jaar publiceerde.
Het nummer besluit met de rubriek ‘Achterplaat’. Dit jaar staan in deze rubriek interessante objecten uit het Nationaal Orgelmuseum Elburg centraal. De eerste aflevering schreef Maarten Seijbel, de oprichter van het museum. Hij gaat in op de postzegelverzameling die men in het museum kan bewonderen.

Neem een kijkje in het nummer: