Nogmaals Haarlem

door Wim S. Ros | Het ORGEL | Jaargang 117 | (2021) | Nummer 6

In het maartnummer van Het Orgel van dit jaar schreef Sietze de Vries een artikel over het orgel van de St.-Bavo te Haarlem. Hij schetste daarin onder meer de situatie waarin orgelmakers van doorslaggevende betekenis zijn in de stilistische ontwikkeling van het orgelfront. Wim S. Ros is het daarmee niet eens: de inspanningen van gekwalificeerde architectonische ontwerpers bij prestigieuze orgelprojecten als Jacob van Campen (Alkmaar St. Laurentius, Amsterdam Nieuwe kerk), Allert Meijer (Groningen Der Aa-kerk), Jacobus Boelen (Amsterdam, Oude Kerk), Hendrik Carré (Gouda) en Jurrian Westerman (Amsterdam Ronde Lutherse kerk, Oude kerk, Zwolle) doen volgens hem anders vermoeden. In Haarlem was een nadrukkelijke rol weggelegd voor het hoofd van het stedelijk bouwbedrijf, de Stads-Onderfabryk Hendrik de Werff, die een ontwerptekening van het Bavo-orgel maakte. Merkwaardig genoeg is aan deze tekening in de literatuur nauwelijks aandacht besteed. In dit artikel wordt volop aandacht besteed aan deze tekening, die interessante gezichtspunten t.a.v. het Bavo-orgel oplevert.

Afbeeldingen