In memoriam Teus den Toom

door Auke H. Vlagsma |Het ORGEL |Jaargang 117 |(2021) |Nummer 5

Op 19 juli 2021 overleed Teus den Toom op 77-jarige leeftijd. Teunis Willem Frederik den Toom werd op 7 december 1943 geboren in Molenaarsgraaf. Na de opleiding HBS-A aan de Chr. HBS te Gorinchem (1961) studeerde hij aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam en deed op 13 juni 1969 doctoraal examen voor de bedrijfseconomische richting. In dat jaar werd hij medewerker van de AMRO Bank, nu ABN-AMRO Bank, waar hij werkzaam bleef tot maart 2002 toen hij met pré-pensioen ging. Op jonge leeftijd ontstond bij hem interesse in orgels, en in het bijzonder in de orgels van vader en zoon Witte. In 1997 promoveerde hij op een proefschrift over deze orgelmakers. Van de encyclopedie Het Historische Orgel in Nederland was hij redactielid, en van een aantal delen tevens eindredacteur. Tussen 2006 en 2013 was Den Toom lid van de Commissie Orgelzaken van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN.