In memoriam Jan van Biezen

door Jan R. Luth | Het ORGEL | Jaargang 117 | (2021) | Nummer 5

Op zaterdag 24 juli 2021 overleed hymnoloog, musicoloog, orgeldeskundige en organist Jan van Biezen op 94-jarige leeftijd. Jan van Biezen werd op 22 april 1927 in Wassenaar geboren, studeerde wiskunde aan de Rijksuniversiteit van Leiden (afgestudeerd in 1954) en orgel bij Adriaan Engels. Van 1954 tot 1972 was hij docent wiskunde aan het Rijnlands Lyceum van Wassenaar. Toen hij in 1997 afscheid nam als cantor-organist van de Hervormde Gemeente te Wassenaar, had hij deze functie 43 jaar vervuld.

In de jaren vijftig kwam hij in aanraking met de denkbeelden van Ina Lohr omtrent kerktonale liedmelodieën. In 1956 werd hij voorzitter van de Muziekcommissie van het Liedboek voor de kerken.

In 1968 promoveerde Van Biezen op de dissertatie The Middle Byzantine Kanon-notation of Manuscript H. Een paar jaar later, in 1970, werd hij wetenschappelijk hoofdmedewerker van de vakgroep Muziekgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Het daaropvolgende jaar kreeg hij dezelfde functie aan de Rijksuniversiteit Utrecht bij de vakgroep Muziekwetenschap. Vanaf jonge leeftijd was Jan van Biezen geinteresseerd in 16de-eeuwse orgels. Hij startte in 1976 aan de Leidse universiteit het onderzoeksproject ‘Nederlandse orgels tot ca. 1650’. Dat onderzoek resulteerde negentien jaar later in het tweedelige standaardwerk Het Nederlandse orgel in de Renaissance en de Barok, in het bijzonder de school van Jan van Covelens. Bij diverse belangrijke orgelrestauraties was Van Biezen betrokken.

Een aantal artikelen van Jan van Biezen uit Het Orgel kunt u hieronder als pdf downloaden.

‘Het calvinistische Psalter’, Het Orgel jrg. 58 (1962)
‘Het tempo van de gemeentezang’, Het Orgel jrg 60 (1964)
‘Enkele gegevens betreffende maatsoorten en tempo in de eerste helft van de 18de eeuw’, Het Orgel jrg. 81 (1985)
‘De voorgeschiedenis van het 17de-eeuwse Nederlandse orgel’, Het Orgel jrg. 100 (1990)