In het recente nummer

door Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 117 |(2021) |Nummer 4

Het julinummer van Het ORGEL opent met het slotdeel van het artikel ‘Orgel midden in de stad’, een tweedelig artikel van Iddo van der Giessen over vijftig jaar geschiedenis van het Rotterdamse Doelen-orgel. In dit deel komt aan bod hoe Keijzer series rondom Noord-Duitse barokmeesters en de orgelwerken van César Franck organiseerde. Vervolgens wordt in kaart gebracht hoe Geert Bierling met zijn ‘Concerts populaires’ met niet-originele orgelwerken op een heel andere manier het Doelen-orgel voor het voetlicht bracht, en dat met series rondom Bach en Händel nog steeds doet. Dit artikel sluit af met een vergelijking van beide periodes in de geschiedenis van het Doelen-orgel.
Al enige jaren bevindt zich het archief van de (Koninklijke) Nederlandse Organisten Vereniging in het Nationaal Archief te Den Haag. Soms duiken documenten op uit privé-archieven die aan het NOV-archief toegevoegd worden. Onlangs zijn twee interessante schriftjes uit de beginjaren van de vereniging opgedoken. KVOK-secretaris Hans Beek beschrijft deze documenten.
Sinds 2017 bezit het Nationaal Orgelmuseum te Elburg een reconstructie van het positief dat afgebeeld staat op De aanbidding van het Lam Gods (1432) van de gebroeders Hubert en Jan van Eyck in de St.-Baafskathedraal te Gent. Wim S. Ros schreef een artikel over het positief dat op het altaarstuk afgebeeld staat en vergeleek het met andere positieven en aan de reconstructie ervan. De realistische weergave van het positief op het altaarretabel is het oudste orgel in de Nederlanden waarvan we ons een nauwkeurig beeld kunnen vormen.
Op 31 mei 2021 was het vijftig jaar geleden dat Marcel Dupré overleed. Jos van der Kooy eert in zijn column deze organist-componist, wiens artistieke nalatenschap velen tot op de dag van vandaag inspireert.
Het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) stelde in maart jongstleden voor haar leden een nieuwe gedragscode vast, die ook relevant is voor opdrachtgevers die een CvON-lid inschakelen bij een orgelbouwproject (nieuwbouw of restauratie). Robert Helder bekeek deze gedragscode en plaatst er kritische kanttekeningen bij. Tevens gaat hij in op de eisen waaraan een orgeladviseur in de toekomst zou moeten voldoen.
Onlangs nam Ben van Oosten afscheid als hoofdvakdocent orgel aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts) vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bert den Hertog had een gesprek met hem over onder meer lesgeven, uitvoeringspraktijk en de toekomst van de orgelcultuur.
De afgelopen maanden overleden Hans van Os op 95-jarige leeftijd, Liuwe Tamminga op 67-jarige leeftijd en Hugo Bakker op 35-jarige leeftijd. Hun leven en werk worden herdacht en geëerd door respectievelijk Gerrit Hoving, Peter van Dijk en Jan Hage.
Victor Timmer bespreekt het ‘Festschrift’ dat vorig jaar verscheen bij gelegenheid van de tachtigste verjaardag van orgelbouwer Bernhardt Edskes.
In de rubriek ‘De Achterplaat’ van Frits Zwart worden de schijnwerpers gericht op Marinus van ’t Kruijs (1861-1919), die lange tijd organist was van de Grote Kerk te Rotterdam en een van de oprichters was van de Nederlandse Organisten Vereniging.

Neem een kijkje in het nummer: