De orgeladviseur van de toekomst

door Robert Helder |Het ORGEL |Jaargang 117 |(2021) |Nummer 4

Wie in een kerk of publieke ruimte een orgel wil plaatsen of een aanwezig orgel wil wijzigen of restaureren, heeft doorgaans de verantwoordelijkheid om gemeenschapsgeld correct te besteden. Het orgel moet goed worden gebouwd of gerestaureerd. Om dat te beoordelen hebben opdrachtgevers doorgaans onvoldoende kennis. De orgeladviseur moet  die kennisachterstand neutraliseren en tevens opdrachtgevers faciliteren. De adviseur is ambassadeur van de opdrachtgever. In het krachtenspel tussen opdrachtgever, orgelmaker en eventueel overheid heeft de orgeladviseur geen zelfstandige rol en kan hij geen eigen koers varen ten opzichte van zijn opdrachtgever.

Orgeladviseurs hebben zich op 3 februari 2004 verenigd in het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON). Deze vereniging heeft in maart 2021 haar gedragscode herzien. Voor opdrachtgevers van orgelprojecten die een CvON-lid inschakelen, is deze code van belang. In het artikel worden kritische kanttekeningen bij de vernieuwde gedragscode geplaatst. Tevens gaat hij in op de eisen waaraan een orgeladviseur in de toekomst zou moeten voldoen.