In het recente nummer

door Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 117 | (2021) | Nummer 3

Het meinummer 2021 opent met het eerste deel van een artikel van Iddo van der Giessen over de geschiedenis van het Flentrop-orgel in de Doelen van Rotterdam. Hij belicht de historie vanuit een bijzondere invalshoek: het gebruik van het instrument door de twee Doelen-organisten Arie J. Keijzer en Geert Bierling. In het eerste deel wordt ingegaan op de geschiedenis en karakteristieken van de Doelen en het Flentrop-orgel, de benoeming van Keijzer en zijn integrale uitvoering van de orgelwerken van Johann Sebastian Bach in de jaren zeventig.
In zijn column ‘Herdenken’ schrijft Jos van der Kooy over een van zijn docenten, de organist Evaristos Glassner (1912-1988) die als ‘Halbjude’ in de jaren dertig uit Duitsland naar Nederland vluchtte.
In het slotdeel van zijn tweeluik over Cornelis Rogier en zijn cahier bespreekt Frans Jespers enige nieuwe inzichten over orgels van Rogier. Hij vraagt aandacht voor de mogelijke leermeester van Rogier, voor de vormgeving van Rogiers kassen en voor het pijnlijke conflict van de orgelmaker met zijn eigen kerkbestuur.
In de rubriek ‘Een eeuw geleden’ staat een artikeltje van J.W. Enschedé uit het meinummer 1921. Hij maakte zich zorgen over de toekomst van het Dalstein- & Haerpher-orgel, dat toen in de Nieuwe Walenkerk van Amsterdam stond, en dat tegenwoordig in de r.-k. parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie te Budel staat.
In juli 2020 voltooide de firma Van Rossum (Wijk en Aalburg) de restauratie van het Clerinx-orgel in de Sint-Lambertuskerk te Nederweert. Rogér van Dijk, die als adviseur bij de restauratie betrokken was, beschrijft de geschiedenis van het orgel en de laatste restauratiewerkzaamheden. Cees van der Poel, die het instrument ook van vóór de restauratie goed kent, geeft een klankimpressie van het vernieuwde orgel.
In het januarinummer stond een artikel van Marie-Louise Langlais over de tempi die César Franck in zijn orgelmuziek noteerde, in het bijzonder in zijn ‘Prélude, Fugue et Variation’. Piet van der Steen schreef een ingezonden op dit artikel, waarop mevr. Langlais afsluitend reageert.
De bijdrage in de rubriek ‘De Achterplaat’ draagt de titel: Marco Enrico Bossi – orgelvirtuoos met ‘iets marziaals in gang en houding en zeer hoffelijke manieren’. Frits Zwart beschrijft de contacten die Bossi had met Nederland, en in het bijzonder met Willem Mengelberg.

Neem een kijkje in het nummer: