Cornelis Rogier en zijn cahier (1)

door Frans Jespers | Het ORGEL | Jaargang 117 | (2021) | Nummer 2

Cornelis Rogier. Bron: West-Brabants Archief, Archief Rogier, wba-004, inv. nr. 5)

Schrijnwerker en orgelmaker Cornelis Rogier (1804-1885) was gedurende een halve eeuw werkzaam in en om Bergen op Zoom. In 1837 begon hij notities te maken in een cahier, dat hij tot op hoge leeftijd bijhield. De Geschiedkundige Kring van Bergen op Zoom publiceerde in 2016 een boek over Rogier en zijn cahier. Maar in het boek is weinig aandacht besteed aan de, weliswaar spaarzame, notities over orgels in dat cahier. In dit artikel wil ik deze leemte opvullen en nog enkele andere nieuwe gegevens over de orgelmaker en zijn productie presenteren. In dit artikel wordt eerst een biografische schets gepresenteerd. Daarna passeren de notities over orgels uit het cahier de revue, waarop toelichtingen gegeven wordt.

Download hier de pdf met het artikel van Frans Jespers uit De Mixtuur, nr 30

 

Afbeeldingen