‘Mon bon Monsieur Liszt’ – César Franck en Franz Liszt

door Christiane Strucken-Paland |Het ORGEL |Jaargang 117 |(2021) |Nummer 1

César Franck (1822-1890) en Franz Liszt (1811-1886), twee van de belangrijkste componisten uit de negentiende eeuw, waren niet alleen bevriend, zij deelden ook dezelfde ideeën over componeren. Bovendien zijn er in sommige fasen van hun leven overeenkomsten ten aanzien van levensloop en werk. Daarom is het heel interessant deze persoonlijkheden en de vele overeenkomsten, zowel persoonlijk als compositorisch, eens nader te bekijken en onderzoek te doen naar mogelijke wederzijdse beïnvloeding.

Afbeeldingen