De tempi die César Franck in zijn orgelmuziek noteerde, in het bijzonder in zijn ‘Prélude, Fugue et Variation’

door Marie-Louise Langlais | Het ORGEL | Jaargang 117 | (2021) | Nummer 1

De tempi waarin de orgelwerken van César Franck gespeeld dienen te worden, zijn al enige jaren voorwerp van discussie. Het onderwerp werd vooral druk bediscussieerd toen in het boek César Franck van Joël-Marie Fauquet uit 1999 metronoomgetallen gepubliceerd waren die Franck eigenhandig met potlood in een uitgave van zijn Six Pièces genoteerd had. Marie -Louise Langlais gaat nader in op de tempokwestie, en in het bijzonder op de metronoomcijfers die Franck noteerde voor zijn Prélude, Fugue et Variation’.

Afbeeldingen