Het J.H.H. Bätz-orgel (1768) in de Petruskerk te Woerden

door Peter van Dijk | Foto's: Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 116 | (2020) | Nummer 5

Woerden, Petruskerk

In 2018/2019 voerden de orgelmakers Gebr. van Vulpen (Utrecht) omvangrijke restauratiewerkzaamheden uit aan het J.H.H. Bätz-orgel (1768) in de Petruskerk te Woerden. Adviseur was Peter van Dijk (Utrecht), namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort (RCE) was Wim Diepenhorst bij het project betrokken. Het gerestaureerde orgel is op 8 juni 2019 weer in gebruik genomen. De eindkeuring vond plaats op 28 juni 2019.

In het artikel geeft Van Dijk een overzicht van de geschiedenis van het instrument. Ook gaat hij nader in op de plaats van het instrument binnen het orgelbouwoeuvre van J.H.H. Bätz. Tevens wordt de recente restauratie beschreven; keuzen die daarbij zijn gemaakt, worden verantwoord.

Afbeeldingen