Een nieuwe uitgave van de ‘Psalmen voor orgel’ van Cor Kee

door Lourens Stuifbergen | Foto's: archief Het Orgel | Het ORGEL | Jaargang 116 | (2020) | Nummer 4

Het oeuvre van Cor Kee (1900-1997) is omvangrijk en veelzijdig. Dankzij zijn open blik wist hij zich steeds te vernieuwen, niet zelden tot verwondering van velen. In de jaren tot 1935 schreef hij onder zijn eigen naam of onder het pseudoniem ‘Orgelius’ tientallen bewerkingen, inleidingen, fantasieën, meditaties, variaties, enzovoort over de psalmmelodieën, vaak van middelmatige kwaliteit en sterk beïnvloed door de romantische schrijfwijze van zijn leraar Jan Zwart. De Alsbach-uitgave Psalmen voor orgel (1939, 1944 en 1948) daarentegen heeft een hoog compositieniveau; de psalmen zijn geschreven in een grotendeels polyfoon idioom waarin voor chromatiek nauwelijks plaats is. De Psalmen voor orgel vormen een hoogtepunt in het oeuvre van Kee. Hoorbaar wordt hoe er onder invloed van de Orgelbewegung in Duitsland aandacht gekomen is voor een nieuw type orgel- en kerkmuziek, waarin de laatromantische harmonische overdadigheid plaatsmaakt voor modale soberheid en de lineaire schrijfwijze een veel grotere rol krijgt toebedeeld.
In 2019 verscheen een nieuwe uitgave van de Psalmen voor orgel.

Afbeeldingen