Barent Smit, orgelmaker in Hoorn en in Engeland

door Auke H. Vlagsma | Het ORGEL | Jaargang 116 | (2020) | Nummer 3

het orgel in de Grote Kerk te Edam. Foto: RCE

Met de Brexit heeft Engeland zich dit jaar in diverse opzichten losgemaakt van het vasteland van Europa. In een tijd waarin ‘verbinding’ op allerlei vlakken het devies lijkt te zijn, is het goed om in te zoomen op historische relaties tussen Engeland en het Europese continent. Die relaties zijn er ook op het gebied van de orgelcultuur. Als voorbeeld kan Barent Smit genoemd worden, die geldt als de een van de belangrijkste orgelmaker in Engeland uit de tweede helft van de zeventiende en begin achttiende eeuw. Deze orgelbouwer, die aan de overkant van de Noordzee ook als ‘Father Smith’ bekend staat, verbindt Duitsland, Nederland en Engeland met elkaar. Dat moge al blijken uit varianten van zijn naam: Bernhardt Schmidt, Barent Smi(d)t(h) en Bernard Smith. In dit artikel wordt ingegaan op zijn leven en werk in Nederland en Engeland. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de verbinding die Smith legde tussen de orgelbouw op het vasteland (c.q. Duitsland en Nederland) en Engeland.

Werkenlijst Barent Smit

Afbeeldingen