In het recente nummer

door Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 116 |(2020) |Nummer 1

Het eerste nummer van jaargang 116 (2020) opent met de slotaflevering van de serie ‘Orgelgebruik in de protestantse kerkdienst tussen 1886 en 1938’. Hierin gaat de auteur, Jan Smelik, in op de betekenis van (orgel)muziek in de liturgie. In hoeverre waren wensen met betrekking tot verbetering van het orgelspel, zoals die in Het Orgel geuit werden, geïnspireerd door de protestantse Liturgische Beweging? Speelden het tijdschrift en de N.O.V. een rol in de liturgische en kerkmuzikale bezinning die binnen het protestantisme rond 1900 ontstond?
Auke H. Vlagsma start de serie ‘Franse renaissancefronten’. De eerste aflevering gaat over het orgel in de Église Saint-Chaffre van Le Monastier-sur-Gazeille ( Haute-Loire).
Klaas Hoek promoveerde vorig jaar op de dissertatie ‘Vormgevend gebruik van klank en dynamiek. De uitvoering van Bachs Johannespassion benaderd als een autonome esthetische verschijning.’ Omdat zijn onderzoek ook van belang is voor de orgelmuziek en de uitvoering daarvan, schreef hij op verzoek van de redactie een artikel, waarin hij bevindingen uit zijn proefschrift toespitst op het musiceren op orgel.
Advocaat-organist Harrie den Besten schreef een artikel met de titel ‘De vrijwillige organist: een gave Gods of iemand met een arbeidsovereenkomst? En heeft de organist recht op vakantiedagen?’ Is een vrijwilligersovereenkomst juridisch gezien eigenlijk geen arbeidsovereenkomst?
Frans Jespers onderzocht het werk van de orgelmakers Brammertz en Gilman in Nederland en hoe hun instrumenten gebruikt zijn. Recent onderzoek werpt nieuw licht op de activiteiten en betekenis van deze meesters uit Kornelimünster. De eerste aflevering gaat in op de (levens)geschiedenis van de orgelbouwers en hun werkzaamheden.
In het eerste nummer van de nieuwe jaargang start een serie met portretten van intonateurs. Frans Brouwer opent de serie met een portret van orgelbouwer en intonateur Olav Oussoren, die vanaf de jaren zeventig in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het succes van de Deense firma Marcussen & Søn.
Tjeerd van der Ploeg bespreekt de nieuwe, driedelige Baerenreiter-uitgave met orgelmuziek van Joan Cabanilles. Piet van der Steen recenseert de eerste band van de nieuwe uitgave die Baerenreiter uitgeeft met orgelwerken van César Franck. Hij besteedt tevens aandacht aan eerdere edities met Francks orgelmuziek.
In de rubriek ‘De Achterplaat’ schrijft Frits Zwart over een compliment dat niemand minder dan Franz Liszt had voor een orgelwerk van Samuël de Lange jr.

Afbeeldingen