Tien jaar Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur (LOTO). Een gesprek met Gerrit Hoving en Jaap Jan Steensma

door Jan Smelik | Foto's: Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 115 | (2019) | Nummer 6

Gerrit Hoving en Jaap Jan Steensma

Tien jaar geleden, om precies te zijn: op 21 september 2009, werd de Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur (LOTO) in het leven geroepen. Drie organisaties hadden daartoe het initiatief genomen: de Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR), de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland en het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON). Naar aanleiding van dit tienjarig bestaan had Jan Smelik een gesprek met twee orgeladviseurs die de opleiding met goed gevolg afrondden: Gerrit Hoving behaalde eind augustus van dit jaar het diploma, terwijl Jaap Jan Steensma dat in 2013 deed. In het interview wordt ingegaan op wat de opleiding inhoudt. Ook vertellen de orgeladviseurs over nut en noodzaak van LOTO. De opleiding biedt aan jonge mensen een prachtige kans om orgeladviseur te worden. Vroeger was het heel onduidelijk hoe en waar je het vak kon leren.

Videobestanden