In het recente nummer

door Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 115 | (2019) | Nummer 6

Het laatste nummer van jaargang 115 (2019) opent met deel 5 van de serie ‘Orgelgebruik in de protestantse kerkdienst tussen 1886 en 1938’. De auteur, Jan Smelik, behandelt daarin de positie van de organist in onderhavige periode. De N.O.V. zette rond 1918 een grote actie op touw om zowel de positie als de honorering van de kerkorganist te verbeteren.
Auke H. Vlagsma sluit zijn serie moderne orgelfronten af met een aflevering over het Rieger-orgel in de St.-Gilles Cathedral te Edingburgh.
‘Straks klinken er echt geen orgels meer…’ is de sombere titel die Hans Steketee gaf aan zijn artikel. Hij beschrijft daarin een mogelijkheid die mede kan voorkomen dat de titel bewaarheid wordt. In de gemeente Alkmaar is namelijk de functie van ‘orgelmentor’ in het leven geroepen. Zo’n orgelmentor verlicht de orgelzorgen van beheerders van een voormalige kerkgebouwen. Ook adviseert hij/zij over het onderhoud en gebruik van de instrumenten.
Jan Hage publiceert het slotdeel van zijn tweeluik waarin hij een muzikaal-hermeneutische verkenning biedt van de muziek van Jan Zwart en Willem Mudde. In deze aflevering zoomt hij in op de muziek van Mudde, en vergelijkt deze met die van Zwart. Wat zijn – muzikaal-hermeneutisch gezien – de verschilpunten? Hoe hebben idealen van de Duitse kerkmuziekvernieuwingsbeweging, die Mudde aanhing, klank gekregen in de muziek die Mudde componeerde en propageerde?
Het is dit jaar tien jaar geleden dat de Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur (LOTO) werd opgericht. Naar aanleiding van dat jubileum had Jan Smelik een gesprek met twee jonge orgeladviseurs die deze opleiding met goed gevolg afsloten: Gerrit Hoving en Jaap Jan Steensma.
Op de laatste jaarvergadering van KVOK in de Grote Kerk van Steenwijk voerde Jochem Schuurman het orgelwerk ‘Jochen Klepper gewidmet’ van Johan G. Koers uit. David de Jong schreef een artikel over deze intrigerende compositie.
Reitze Smits bespreekt band 1 van het Handbuch Aufführungspraxis Orgel van Matthias Schneider. René Verwer recenseert twee uitgaven: het Festschrift Daniel Roth en het boek van James Frazier over Maurice Duruflé. Een recente uitgave met de orgelwerken van Giacomo Puccini wordt besproken door Olga de Kort.
Het nummer sluit af met de rubriek ‘De Achterplaat’. Frits Zwart vraagt daarin aandacht voor een brief van Johannes Verhulst aan Johannes G. Bastiaans.