Een stukje Twentse geschiedenis nader bekeken. Jacobus Armbrost en het Berner-orgel in Ootmarsum

door Aart van Beek | Foto's: Aart van Beek | Het ORGEL | Jaargang 115 | (2019) | Nummer 4

Foto: Aart van Beek

In Ootmarsum bevinden zich twee bijzondere monumentale orgels.
In 1781 vervaardigde Eberhard Berner uit Osnabrück een orgel voor de middeleeuwse kerk, die toen in bezit was van de Hervormde Gemeente.
Na de toewijzing van dit gebouw aan de rooms-katholieke gemeente in 1809 werd het Berner-orgel in 1811 in de nieuwgebouwde Hervormde Kerk opgebouwd door Georg Heinrich Quelhorst en werd in de oude kerk een ander instrument geplaatst. Zowel van de bouw in 1781 als van de overplaatsing in 1811 zijn geen documenten in het archief van de kerkvoogdij bewaard.
In dit artikel beschrijft de auteur de geschiedenis van het instrument in de negentiende eeuw, waarbij hij op enkele punten de historiebeschrijving nuanceert en aanvult.
Dit laatste geldt met name voor de herkomst van de Dulciaan 8’, die op basis van nauwkeurig inscriptie-onderzoek niet aan Berner maar aan Armbrost toegeschreven kan worden.

Afbeeldingen