Hauptwerk in de Dom van Utrecht

door Jan Hage | Foto's: Tim Vroom | Het ORGEL | Jaargang 115 | (2019) | Nummer 2

Jan Hage achter de speeltafel

In de periode van eind januari tot begin maart 2018 kon het Bätz-orgel van de Utrechtse Domkerk niet gebruikt worden omdat het gewelf boven het instrument opnieuw bepleisterd werd. Deze gelegenheid werd aangegrepen voor een experiment: hoe functioneert een digitaal instrument (c.q. Hauptwerk) in de muzikale praktijk van een grote kerk (Dom). Het instrument werd gebruikt tijdens de hoofddiensten en getijden. Daarnaast was er een relatieconcert, en werd het eenmaal gebruikt tijdens een orgelconcert in de serie Zaterdagmiddagmuziek. Ook werd het meerdere malen ingezet als solo- en begeleidingsinstrument bij andere concerten, onder andere die van de Domcantorij.

Het experiment leverde in de sociale media forse discussies op. De kritiek spitste zich toe op het feit dat het imiteren van een orgel langs digitale weg onbevredigend en technisch onhaalbaar is en de klank in feite ‘nep’ is. Nog zwaarwegender was wellicht dat dit experiment de deur open zou zetten naar de toepassing van Hauptwerk in kerken, als een goedkoop alternatief voor het echte pijporgel.
Dom-organist Jan Hage geeft een evaluatie van het experiment.

Afbeeldingen