In memoriam Gerrit Klop

door Jan Kleinbussink |Het ORGEL |Jaargang 115 |(2019) |Nummer 1

Op 5 december 2018 overleed Gerrit Klop. Visionair ambachtsman en als instrumentenbouwer geheel in het centrum van de stormachtige ontwikkeling in de historisch georiënteerde uitvoeringspraktijk, die tot stand kwam gedurende de tweede helft van de vorige eeuw, zo zou men Gerrit Klop, de grondlegger van het continuo-kistorgel, het best kunnen karakteriseren. Daarbij was hij voortdurend in gesprek met de uitvoerende musici die zijn instrumenten bespeelden, luisterend naar kritiek en wensen en trachtte hij in gezamenlijk overleg tot een zo optimaal mogelijk artistiek en praktisch resultaat te komen. Gerrit Klop stelde daarnaast de hoogste eisen aan het bouwtechnisch ambacht. Zijn orgels, gebaseerd op de implementatie van in eigen werkplaats vervaardigd houten pijpwerk, vonden wereldwijd hun weg.