In memoriam André Verwoerd

door Hans van Gelder | Foto's: Phob Kamminga | Het ORGEL | Jaargang 115 | (2019) | Nummer 1

André Verwoerd

Op zondag 9 december jongstleden overleed Andries (André) Verwoerd. Zijn wieg stond in het noorden van Rotterdam, de stad die hij zijn hele lange leven trouw zou blijven. Als kerkorganist was Verwoerd verbonden aan de Bethelkerk, de Grote Kerk in Overschie, de Prinsekerk en de Pauluskerk te Rotterdam. In 1981 werd hij organist van de Grote Kerk in Schiedam, een functie die hij tot 2008 zou bekleden. Van 1966 tot 1986 was Verwoerd teven hoofddocent orgel aan het Rotterdamse conservatorium.

Verwoerd laat zich nooit indelen bij een kamp, en dat is bijzonder in de jaren zestig en zeventig, waarin het orgellandschap veel meer dan tegenwoordig is verdeeld tussen hen die zich min of meer eenzijdig oriënteren op de idealen van de Orgelbewegung, en anderen voor wie de romantiek bepaald niet heeft afgedaan. Hij studeerde en speelde op concerten gewoon de muziek die hij mooi vond.