Het Edskes-orgel in de Lutherse Kerk te Groningen

door Cees van der Poel en Gerrit Hoving |Foto's: Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 114 |(2018) |Nummer 6

Edskes-orgel Groningen

Op Hervormingsdag 2017 werd in de Lutherse Kerk te Groningen een nieuw orgel in gebruik genomen.
Arp Schnitger schonk in jaar 1699 aan de Lutherse Gemeente in Groningen een tweeklaviersinstrument met hoofdwerk en borstwerk. Het instrument werd in 1717 uitgebreid met een zelfstandig pedaal. Dit instrument verdween in 1896 toen de firma Petrus van Oeckelen en zonen een nieuw orgel plaatsten.
Onder de hoede van Tymen Jan Bronda, sinds 2001 organist van de Lutherse Kerk van Groningen, ontstond een rijke vocale en instrumentale musiceerpraktijk, niet in laatste plaats verwerkelijkt door het Luthers Bach Ensemble, opgericht in 2006. De wens een orgel ter beschikking te hebben dat stilistisch aansloot bij de historisch geïnformeerde muziekpraktijk leidde in 2013 tot de oprichting van de Stichting Reconstructie Schnitger-orgel Lutherse Kerk Groningen. Men zette in op het jaar 2017: 500 jaar Lutherse Reformatie en 300 jaar na de uitbreiding van het verdwenen orgel met een vrij pedaal. De vorm die het orgel kreeg in 1717 werd het uitgangspunt voor de reconstructie. Voor de uitvoering van het project koos de stichting orgelmaker Bernhardt Edskes (geb. 1940), gevestigd in Wohlen (Zwitserland).

 

Afbeeldingen