Het Internationaal Improvisatieconcours Haarlem 2018

door Hayo Boerema | Het ORGEL | Jaargang 114 | (2018) | Nummer 5

Geerten vd Wetering en Jan Vriend | Foto Jan Smelik

Van 16 tot en met 20 juli jongstleden vond in Haarlem de 52e editie van het internationale improvisatieconcours plaats. Zeven deelnemers waren geselecteerd uit een voorronde op basis van ingezonden geluidsopnamen; een achtste deelnemer werd daaraan toegevoegd vanuit het in juni gehouden concours dat onderdeel was van het Bachfestival in Dordrecht. Het artikel bevat een uitvoerig verslag van de drie ronden.

Deelnemers aan de finale op vrijdag 20 juli waren Geerten van de Wetering, Gabriele Agrimonti en Lucas Grimm. Voor de finale werden twee opdrachten gegeven: als eerste een improvisatie samen met shengspelerWu Wei. Deze improvisatie was vrij. De tweede opdracht was: het improviseren van een triptiek op thema’s van componist Jan Vriend.

Geerten van de Wetering won zowel de jury- als de publieksprijs.