Het Hoornbeeck-orgel in de Nieuwe Lutherse Kerk te Amsterdam

door Auke H. Vlagsma | Het ORGEL | Jaargang 114 | (2018) | Nummer 4

Ets situatie voor 1822 Bron Rijksmuseum Amsterdam

In 1694 besloot het Consistorie van de lutherse gemeente van Amsterdam om in haar tweede kerkgebouw aan de Stroomarkt een orgel te laten bouwen. Nadat een aantal offertes was opgevraagd bij onder andere Arp Schnitger en Cornelis Hoornbeeck, werd in augustus 1715 de opdracht aan laatstgenoemde gegeven. Het instrument werd in het najaar van 1717 opgeleverd en gekeurd. In 1721 breidde Christiaan Müller het orgel uit met een derde klavier. Het jaar daarop ging het Hoornbeeck-orgel bij een kerkbrand verloren.
Aan de hand van het materiaal dat in archieven bewaard gebleven is wordt in dit artikel het ontstaan van dit instrument beschreven.