Het Verhofstadt-orgel in de Dorpskerk te IJsselmuiden

door Peter van Dijk |Foto's: Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 114 |(2018) |Nummer 3

Op 12 februari 2016 werd het Verhofstadt-orgel in de Dorpskerk van IJsselmuiden weer in gebruik genomen na een restauratie door de Gebr. Van Vulpen te Utrecht. Het orgel werd in woord en toon gepresenteerd door Wim Diepenhorst, die namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het project begeleid had, en door Peter van Dijk die adviseur bij de restauratie was.
Het orgel werd oorspronkelijk voor de Lutherse Kerk in Utrecht gebouwd door Matthias Verhofstadt, en werd in januari 1717 in gebruik genomen. Het instrument werd daarna onderhouden door de firma Bätz. Toen de Lutherse Kerk in 1880 een nieuw Bätz-orgel aanschafte, werd het Verhofstadt-orgel verkocht aan de orgelmaker Zwier van Dijk (Kampen), die het in 1882 – na ingrijpende wijzigingen – eerst in een hervormde noodkerk te Genemuiden plaatste, en daarna in 1885 in de Dorpskerk van IJsselmuiden.
In 1942 bracht de orgelmaker J.C. Sanders & Zoon (Utrecht) een offerte uit voor herstelwerkzaamheden en wijzigingen, die uitgevoerd werden in 1946.
In 1967/1968 restaureerde en verbouwde de firma L. Verschueren c.v. (Heythuysen) het orgel. In 1982 werd het instrument nogmaals gewijzigd, nu door de firma Hendriksen & Reitsma (Nunspeet).
In 2009 werd besloten tot de restauratie, waarbij gekozen werd voor een ‘inwendig’ concept waarin Verhofstadt het uitgangspunt was, aangevuld met Bätz-elementen, met handhaving van goed bruikbare delen uit 1882, 1946 en 1968, alsmede een nieuw opgezet vrij pedaal. De restauratie vond plaats tussen 2014 en 2016.

Afbeeldingen