Het Hinsz/Van Dam-orgel in de Martinikerk van Bolsward

door Rogér van Dijk en Henk de Vries en Auke H. Vlagsma | Foto's: Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 114 | (2018) | Nummer 2

Op 1 augustus 2015 startte de jongste restauratie van het Hinsz/Van Dam-orgel in de Grote Kerk (Martinikerk) van Bolsward. Feitelijk betrof het de laatste fase van een algehele restauratie, waarvan de voorbereidingen al in 1999 waren begonnen. Als adviseur trad Aart Bergwerff op; namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werden de werkzaamheden begeleid door Rudi van Straten.
De ingebruikneming vond plaats op 22 oktober 2016 met een bespeling door James O’Donnell, Jos van der Kooy, Daniel Roth en Kees Nottrot.
Voor dit artikel nam Rogér van Dijk de beschrijving van de geschiedenis en van het instrument voor zijn rekening. Henk de Vries schreef de paragraaf ‘Impressies’. In kaderteksten wordt aandacht geschonken aan de organisten van het Bolswarder Hinsz-orgel. Deze teksten schreef Auke H. Vlagsma.

Afbeeldingen