Schimmelvorming in orgels: een onderschat probleem? Verslag van een colloquium in Erfurt

door Jaap Jan Steensma | Het ORGEL | Jaargang 114 | (2018) | Nummer 1

Schimmelpijp

Experts in Duitsland trokken enkele jaren geleden aan de bel: onze orgels staan te verschimmelen!
Geschat wordt dat maar liefst een derde deel van alle monumentale orgels (zo’n 13.000 instrumenten!) hieronder te lijden heeft. De Evangelische Kirche in Mitteldeutschland heeft het nobele initiatief genomen een voortrekkersrol te vervullen bij het organiseren van een omvangrijk, meerjarig onderzoek, dat in 2014 van start ging. Als afsluiting vond op 20 en 21 november 2017 een colloquium plaats in Erfurt.Het Orgel was erbij, doet verslag en vraagt zich tegelijkertijd af of de geschetste problemen worden herkend in Nederland.