Het kabinetorgel in de Utrechtse Domkerk

door Peter van Dijk | Foto's: Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 114 | (2018) | Nummer 1

De Domkerk te Utrecht herbergt twee Bätz-instrumenten. Naast het hoofdorgel (1831) staat in de kerk een kabinetorgel van Gideon Thomas Bätz. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is het instrument diverse keren voorwerp van studie geweest. Peter van Dijk evalueert in dit artikel onder andere bestaande hypotheses met betrekking tot de geschiedenis van het orgel. Ook geeft hij een beschrijving van het instrument en van de klank.

Afbeeldingen