Samenvoeging van Het Orgel en Muziek & Liturgie – een verstandige keuze?

door Peter Ouwerkerk & Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 113 | (2017) | Nummer 5

 

Peter Ouwerkerk & Jan Smelik Samenvoeging van Het Orgel en Muziek & Liturgie – een verstandige keuze?
Het ORGEL 113 (2017), nr. 5, 46-48 [samenvatting]

Met enige regelmaat wordt vanuit de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici de vraag opgeworpen waarom de KVOK twee, en niet één tijdschrift uitgeeft. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10 juni 2017 kwam dit onderwerp zelfs als discussiepunt op de agenda: het KVOK-bestuur zette uiteen wat de redenen zouden kunnen zijn om over te gaan tot samenvoeging van ‘Het Orgel’ en ‘Muziek & Liturgie’ tot één tijdschrift dat, onder een nog te bedenken nieuwe titel, tien keer per jaar zou moeten verschijnen. De beide hoofdredacteuren van de KVOK-bladen maakten namens de redacties bezwaren tegen het plan kenbaar. Dit artikel bevat een schriftelijke versie van de toelichting die zij op de ledenvergadering hebben gegeven.