“Ga niet van jezelf uit, denk vanuit het orgel en de schoonheid van de klank.” Interview met Peter van Dijk

door Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 113 |(2017) |Nummer 4

Jan Smelik“Ga niet van jezelf uit, denk vanuit het orgel en de schoonheid van de klank.” Interview met Peter van Dijk
Het ORGEL 113 (2017), nr. 4, 20-27 [samenvatting]

Het jaar 2017 is om diverse redenen een bijzonder jaar voor organist en orgeladviseur Peter van Dijk. Hij wordt 65 jaar, veertig jaar geleden rondde hij zijn studie af en in augustus wordt het barokorgel in TivoliVredenburg, waarbij hij adviseur was, in gebruik genomen. In het interview wordt uitgebreid gesproken over de taken, het nut en de opleiding van orgeladviseurs. Tevens gaat het gesprek over het huidige restauratiebeleid en de problemen die daarbij zijn te signaleren. Daarbij komen ook vragen aan de orde of en zo ja, in hoeverre orgels aangepast moeten worden aan de huidige tijd. Is het wel wenselijk voor de huidige kerkmuzikale praktijk om bij een restauratie een in middentoon te stemmen, ook al zal dat de oorspronkelijke stemming geweest zijn? Tevens komt het nieuwe barokorgel in Tivoli/Vredenburg ter sprake: waarom is gekozen voor dit type orgel in een concertzaal?


Peter van Dijk Foto: Jan Smelik